Om Moxiam AB

En värld med empatisk omsorg och självständighet för våra äldre

Moxiam erbjuder en ständigt uppkopplad tjänst som ger äldre, anhöriga och omsorg bättre insikt, ökad livskvalitet och sinnesro. Anhöriga behöver ta ett allt större ansvar för omsorg och monitorering av sina närstående äldre och då måste effektiva lösningar ge kontinuerlig information och data om den äldre. Moxiams kärnfunktion är att, utifrån individens specifika rörelsemönster, leverera status-information samt uppmärksamma/varna när avvikelser uppstår.

Ökande livslängd, tillsammans med bättre levnadsförhållanden och teknologisk utveckling, är en del i den positiva samhällsutveckling som pågått sedan mitten av 1900-talet. Antalet äldre i Sverige ökar kraftigt, de flesta når en ålder överstigande 80 år, och de bor hemma längre och i större utsträckning än tidigare. Det är fantastiskt, men medför också ett antal utmaningar som till exempel;

  • Försämrad syn eller hörsel
  • Utmaningar med balanssinnet
  • Kroniska sjukdomar
  • Demens

2017 startade vi arbetet med Moxiam mot bakgrund av våra egna erfarenheter relaterade till utmaningar för våra föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det ökande behovet av omsorg, tillsyn och vård kunde inte till fullo tillgodoses enbart av existerande vård- och omsorgssystem. Stressen och känslan av att ständigt känna sig otillräcklig – framförallt beroende av bristen på uppdaterad information om hälsotillstånd och behov för våra nära kära, gnagde ständigt på samvetet.

Med bakgrund och erfarenhet från hälso- och sjukvårdsindustrin, teknik, telecom samt att bygga hållbara företag bestämde vi oss för att utveckla och leverera en användarvänlig och prisvärd tjänst som bidrar till ökad Livskvalitet, bibehållen Integritet samt ger äldre och deras anhöriga möjlighet till ”Peace of Mind”.

Moxiams målsättningar är att bidra till att förbättra vardagen för äldre och deras anhöriga. Vår lösning och tjänsten, Moxiam, tar utgångspunkt från individen och bygger på grundläggande värderingar om integritet och oberoende/självständighet:

  • Människor vill kunna kontrollera sina egna liv så länge som möjligt
  • Människor strävar efter att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet
  • Människor vill ha social kontakt och relation med sin omgivning

Every moment counts – Varje minut räknas!

Vad säger våra kunder idag?

“Moxiam hjälper mig att bättre förstå hur min mamma mår”

John, 53, Stockholm

“Nu har jag fått mer kvalitetstid för att umgås med min mamma.”

Kajsa, 41, Göteborg

Vill du ta del av andras upplevelser och läsa om vad de tycker?

Här hittar du fler referenser +++

Lätt att komma igång

Efter beställning sker leverans inom 3-5 arbetsdagar. Boxen innehåller allt du behöver: sensorer, gateway och kablar.

Installationen är enkel – bara 2 sladdar att koppla in och du behöver inga verktyg.